تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

صنعت ریخته گری(خاک)شناسه محصول: 634771
موجود

صنعت ریخته گری(خاک)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11400تومان

برچسب ها :

صنعت ریخته گری(خاک)

صنعت ریخته گری(خاک)

صنعت ریخته گری(خاک)

 

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات30

 

مقاله 1:
انواع مختلفي از خاك در جهان وجود دارند كه بسياري از آنها در صنعت ريخته گري آزمايش شده اند اما سه نوع اصلي كه در اين صنعت بكار مي روند شامل كائولن (خاك نسوزط)، مونت موريلونيت (بنتونيت) و ايليت مي باشند. مونت موريلونيت مهم ترين كاني بنتونيت بود9 كه از يك ساختار سه لايه صفحه اي تشكيل شده است. 2 لايه از تتراهدلا سيليسييم – اكسيژن و يك لايه دي اكتاهدرال يا تري اكتاهدرال هيدوكسيل آلومينيم (گيبسيت). لايه مياني‌ آلومينيوم از اكتاهدرالي با يك اتم آهن كه توسط شش واحد هيدلوكسيل محاصره شده تشكيل گرديده است. به شكلهاي 1 و 2 مراجعه كنيد.
خاك هاي سديمي، كلسيمي . و بنتونيت هاي فعال شده دراين خانواده قرار گرفته و به ميزان فراواني در صنعت ريختهگري استفاده مي شوند. كائولن از دو لايه ساختاري تشكيل شده است يك لايه اكتاهيدال آلومينيم و يك لايه تتراهيدال الومينيم و يك لايه تتراهدرال سيليسيم. لايه سيليسيم از يك اتم سيليسيم و 4 اتم اكسيژت تشكيل شده است.
خاك نسوز، خاك چيني، كائولينيت و خاك رس دراين خانواده قرار مي گيرد. در صنايع مدرن بريخته گري بندرت از اين خاكها استفاده مي‌شود.

ايليت خاكي با نسوزندگي ضعيف است. اين خاك غالبا در ماسه هاي طبيعي ديده شده اما در ماسه هاي مصنوعي هيچگاه افزوده نمي‌شود.
مونت موريلونيت داراي يك صفحه مياني هيدروكسيل آلومينيوم است كه بين دو لايه اكسيد سيليسيم آلومينيم است كه بين دو لايه اكسيد سيليسيم قرار گرفته است. بخشي از آلومينيم توسط منيزيم جانشين شده كه يك حالت عدم تعادلي يوني را به وجود مي آورد. تعادل يوني را مي توان با افزودن سديم، كلسيم يا منيزيم بدتس آورد كه اين عمل تبادل يوني ناميده مي‌شود.
در صنايع جديد ريخته گري ، برخي خاكهاي مورد استفاده از نوع تبادل يوني (فعال شده) هستند. دو نوع مونت موريلونيت مهم كه در آن صنعت ريخته گري بكار مي‌روند عبارتند از :
الف) بنتونيت سديم كه با خاصيت تورم زياد شناخته مي‌شود.
ب) بنتونيت كلسيمي كه تورم پذيري كلسيمي هستند كه با نمكهاي سديم نظير كربنات سديم فرآوري شده تاند تا خواص خاك بهبود يابد.اين فعال سازي بودن آنكه باعث كاهش استحكام خشك گردد، موجب بهبود پايداري خواص شده و عيوب ناشي از انبساط را كاهش مي دهد.
عمل فعال سازي مي‌تواند به صورت «تر» يا «خشك» انجام شود اما نتايج بررسيها نشان مي دهند كه فعال سازي «تر» خواص بهتري را بدست مي دهد.
بنتونيت هاي سديمي، كلسيمي و خاك هاي تبادل بودن كره، هر يك خواص منسبي دارند. انتخاب نوع خاك به خواص مورد نياز و مسائل اقتصادي ازتباط دارد. در صنعت ريخته گري فولاد، براي ريخته گري چدن و فلزات غير آهني درماسه‌تر معمولاً از بنتونيت كلسيمي يا بنتونيت فعال شده يا مخلوطي از ينتونيت سديمي/كلسيمي استفاده مي‌شود. هر كارخانه ريته گري بايد نيازمنديهاي خود را شندهته و بر آن اساس نوع خاك مناسب را انتخاب كند. ازيك خاك يا مخلوطي از خاك ها مي توان در اغلب موارد براي دست يابي به خواص مورد نظر استفاده كرد. در فرآيندهاي قالب گيري ماشيني با فشار بالا، اين انتخاب اهميت بيشتري داشته و معمولاً براي بهبود عملكرد، افزودني ديگرنيز به ماسه اضافه مي شوند.
مقاله 2: چسب هاي زرين نوع فوران ابتدا در سال 1958 به عنوان سيستم =سب فوران بدون پخت اسيد كاتاليز شده معرفي شدند. دو سال بعد صنعت اتومايتو اين رزين ‌ها را اصلاح كرد تا به كاتاليزورهاي نمكي اسيد عمل كنند تا در ماهيچه هاي Hotbox استفاده شود سپس در اوايل دهه 80 (زرين هاي فوران به عنوان بزرگترين سيستم فروش بدون پخت تبديل شدند.
چسب هاي فوران بدون پخت (سردگير ) در تهيه قالبهاي ماسه اي در ريخته گري قطعات چدني و فولادي كاربرد زيادي پيدا كرده اند. در اين پژوهش متغيرها موثر در سخت شدن چسب شامل: درصد كاتاليست، رطوبت ماسه، اثر دماي محيط و فاصله زماني بين سنجش استحام و زمان قالبگيري مورد بررسي قرار گرفته است. نهايتا شرايط بهينه قالب گيري چسب فوران با كاتاليست اسيدتولوئن سولفونيك به دست آمد. در اين شرايط استحكام فشاري ماسه برابر 400، عبود گاز آن AFS 130، وز مان عمر مفيد اين ماسه برابر 20 دقيقه تعيين گرديد.
چسب هاي فوارن بدون پخت (سردگير) ر تهيه قالب هاي ماسه ايدر ريخته‌گري قطعات چدني فولادي كاربرد زيادي پيدا كرده اند. سيستم چسبهاي فوراني بدون پخت (No- boke) دراواخر سال 1950 به صنعت ريخته گري معرفي شد و از سال 1960 تاكنون به طور گسترده اي در صنايع ريخته گري كشورهاي جهان استفاده مي‌شود. پايه چسبهاي فوراني. الكل فورقوريل با فرمول شيميايي C4H3OCH2OH است كه از فورفورال تهيه مي‌شود. فورفورال نيز خود از ت0حول بقاياي محصولات غذاييي همچون غلات، پوست جو ، تفاله نيشكر و غيره بدست مي آيد. درجه چسب فوران با استفادهاز مقدار آب و نيتروژن و ميزان فورفوريل الكل پايين براي ريخته گري و ماهيچه سازي چدن و آلياژهاي كم و يا بع عبارتي با فورفوريل الكل زياد براي ريخته گري و ماهيچه سازي قطعات فولادي بكار برده مي شوند. يكي از انواع خاص چسبهايفوراني سردگير چسبهاي بدون نيتروژن است. وجود نيتروژن باعث افزايش طول مدت نگهداري چسب مي‌شود. وجود نيتروژن باعث افزايش طول مدت نگهداري چسب مي‌شود ولي از طرفي وجود آن در بسياري از موارد با تشكيل گاز، باعث ايجاد عيوب ريخته گري مي‌شود كه اغلب از نوع تخلخل و حفره اي بوده و خطرناك مي باشند. نيتروژن همچنين ممكن است تخلخل هاي زير سطحي ايجاد كند. براي بكار بدن اين چسب در قالب گيري، ابتدا ماسه را با يك كاتاليست يا سخت كننده مخلوط مي كنند و سپس چسب فوران را را آن مخلوط مي نمايند. انواع كاتاليستهاي معمول اين چسب به ترتيب افزايش واكنش دهندگي عبارتند از: اسيد فسفريك و يا مخلوطي از اسيد فسفريك و اسيد سولفوريك، آريل سولفونيكها مثل اسيد تولئون سفلونيك(TSA) با فرمول شيمياي CH3So3H و اسيد بنزن سولفونيك (‌BSA) با فرمول SO¬3 H اسيد فسفريك ضعيف تين اسيد بين اسيدهي مذكوراست.
معمولاً مقداراسيد فسفريك لازم جهت افزودن به مخلوط حدود 40 الي 60 درصد وزني چسب فوران مي باشد. بعد از اسيد فسفريك امروزه بيشتر از اسيدها آروماتيك TSA و پس از آن BSA كه قوي تر است استفاده مي‌شود. معمولاً وقتي كه ماسه مصرف شده (غير تازه) باشد يا حالت قليايي داشته باشد استفاده از BAS مطلوب تر است. افزودن اين دواسيددرحدود 20 الي 25 درصد چسب به مخلطو كاسه كافي است. به طول كلي مكانيزم سخت شده چسب در چسبهاي سرد فوراني كه با اسيد سخت مي شوند به صورت پلبيمريزاسيوناست. در واقع با وجود يك اسيد قوي، زنجييزه هاي الكل فورفرويل به صورت فيلمي ذرات ماسه را مي پوشاند و باعث چسبيدن اين ذرات ب9ه هم مي شوند. واكنش پليمريزاسيون اين چسب از نوع تراكمي است و محصول جنبي داشته و به صورت زير مي باشد.
اين واكن گرمازا است وحرارات ناشي ازآن باعث تسريع پليمريزاسيون به صولت لايه لايه تا بخشهايمركزي مي‌شود. آب توليد شده از واكنش پليمريزاسيون براي تكميل گيرش رزين بايد بخير شود. به همين دليل گيرش رزين از سطح خارجي قالب به سمت داخل اتفاق مي افتد. سرعت واكنش تحت تاثير عواملي چون دماي ماسه و نوع ماسه، نوع مخلوط كنو سرعت مخلوط كردن ، تركيب چسب وننع و مقدار عنصر فعال كننده مصرفي قرار دارد. افزايش دماي محيط تا C 0 30 موجب افزايش سرعت‌گيرش و رسيدن به استحكام بالا مي‌شود. افزايش رطوبت نيز در دماي ثابت باعث كم شدن سرعت گيرش مي‌شود. دماي ماسه تأثير بسزايي را روي فرآيند پليمريزتاسيون دارد. درمحدوده دمايي C 0 16 تا C 0 38 استحكامهاي مناسب تري بدست مي آيد. در ضمن هر چه روطوبت نسبي هوا بالاتر رود به دليل كاهش سرعت تبخير حاضر در كاتاليست و آب توليد شده از وانش تراكمي‌، استحكام كاهش مي‌يابد.
يكي از مزاياي فآيند قالب گيري با اين چسب نياز به تجهيزات و ماشين آلات پيچيته است. از مزاياي ديگر اين چسب استحكام بالا، سادگي مخلوط ماسه‌، دستيابي به دقت ابعادي بالا و كاهش هزينه هاي مربوط به ماشين كاري، كنترين ميزان واكنش درفل مشترك ماسه و فلز و عدم نياز به مهارت قالب گيري و ماهيچه سازي مي باشد. همچنين از معايب آن نيز مي تان با پايين بودنسرعت توليد، قيمت بالاي چسب، بدبو بودن ميحط كاري آن واحتمال ابتلا به امراض پوستي و صنعتي و نياز به استفاده از ماسه با كيفيت بالا اشاره كرد.
مداول ترين نوع ريخته گري نوع قالب ماسه اي است كه دو نوع مخلوط پايه‌اي براي آن وجود دارد.
ماسهتر (green Sand) و مساه سردگير (no – bake sand) از (Synthctic resins) استفاده مي كنند.
عميلايت بدون پخت : قالب ها يا ماهيچه هايي كه به وسيله رزيل هايي كه ماسه ها را درهوا به هم مي چسبانند تهيه شده اند گفته مي‌شود. اين پروسته (airset ) موسوم است چون قالب ها براي سخت شدن در شرايط محيط قرار داده مي شوند.
شادي معمولاً پس از عمليات زينتر، دانه بندي مي‌شود و براي قالبگيري با ماسه خشك بمنظور ريبختهگري قطعات ريختگي فولادي به كار مي رود.
انواع چسب ها (Types of binder)
تقسيم بندي چسب ها از دو ديدگاه صورت مي گيرد؛ يكي از نققطه نشر ماهيت و طبيعت جسب ها و ديگري از نظر نحوه انجماد و چگونگي خودگيري و سفت شدن (Setting) چسب ها، از نقطه نظر ماهيت، چسبها به دو گروه چسب هاي آلي ‍(Organec) و غير آلي (Inorganic) و يا به دو دسته قابل حل در آب ( Warer – Soluble) يا آبدار (Hydrous) و غي قابل حل در آب (Warer – Insolube) يا غير آبدار (Anhydrous) تقسيم بندي مي شوند.
ازنقطه نظر نحوه اينجماد و چگونگي سفت شدن و خودگيري، چسب ها به سه گروه برگشت ناپذير (Irreversible) ، ميانه (UNTermediarte) و برگشت پذير (Reversible) تقسيم مي شوند.
چسب هاي آبدار رو جسب هاي غير آبدار نبايد با همديگر مخلوط شوند زيرا هر زمان كه اين عمل صورت پذيرد، استحكام مخلوط ماسه در حالت تر و در حالت خشك كاهش مي يابد و بخصوص اگر چسب آبدار، خاك رس باشد كاهش استحكام شديدتر است.
يك چسب مناسب بايد ذرات ماسه را بيكيدگر اتصال دهد و استحكام قابل و ماسه ماهيچه را درحالت تر و خشك افزايش دهد و شرايط زير را فراهم سازد؛
1- درخلال تهيه مخلوط هي قالبگيري با ماهيجه بطور يكنواخت برروي سطوح ماسه
پايه گسترده شود.
2- درهر دو حالت تر و خشك، استحكام كافي مخلوط را فراهم سازد.
3- شكل پذيري مناسب در مخلوط ايجاد نمايد بطوريكه مخلوط قادر باشد همه بخش هاي قالب را پر كند.
4- كمترين جسبندگي را به سطح مدل و جعبه ماهيچه داشته باشد تا انجام فرآيند فالبگيري و ماهيچه سازي امكان پذير باشد.
5- امكان خشك كردن قابل و ماهيچه رافراهم سازد و در خلال مونتاژ قالب و نگهداري ماهيجه رطوبت جذب نكند.

6- در خلال مرحله خشك كردن و بنگام ريخته گري فلزبداخل قالب، حداقل گزا را توليد و‌ آزاد سازد.

7- به ديرگذاري ماسه لطمه نزندو سوختن زود رس ماسه را پديد نياورد.

8- امكام آسان خارج سازي ماهيچه را فراهم سازد.

9- براي افرادي كه عمليات تهيه مخلوط، قالب و ماهيجه را انجام مي دهند مضر نباشد و گازهاي سمي توليد نكند.

10- ارزان و قابل دسترس باشد.

چسب هاي غير آلي (Inorganic binders)
مهمترين چب هاي غير آلي مصرف درمخلوط هاي قالبگيري عبارتند از ؛ خك رس (Clay) ، سيمان (Ciment)، سيليكات ها (Silicates) و گچ (Plaster)
خاك رس (Clay)
متداولترين چسب هاي مورد استفاده درمخلوط هي قلبگيري خاك رس (Clay) است. خاك رس اساسا سيليما آلومينيوم (Aluminum) است اما از آنجا كه اين ماده محصول تجزيه شده از انواع سنگ هاي آذرين است، انواع مختلف آن از نظر تركيب شيميايي طيف وسيعي را در برمي گيرند. خاك رس ها سه خصوصيت عمده دارند؛‌
الف – خاك رس ها مي تونند پس از مخلوط شدن با ماسه و آب مافي، شكل پذيري (‍Plasticity ) و چسبندگي در مخلوط ايجاد نمايند.
ب – خاك رس ها مي توانند خشك شوند و سپس با اضافه كردن آب، مجددا خاصيت شكل پذيري را كسب نمايند.. درجه حرارت خشك كردن نيز چندان بالا نيست.
ج – اگر خاك رس به دماي خيلي بالا برده شود، كلسينه مي‌شود و از بين مي رود و در آن صورت با افزودن آب نمي توان آنرا مجددا شكل پذير ساخت. دماي كلسينه شدن (Calcining) براي انواع مختلف خاك رس متفاوت است.
خاك رس عموما سه نوع هستند، اين سه نوع عمومي عبارتند از ؛
الف – مومنت موري لونيت
ب – ايليت
مونت موري لونيت
مونت موري لونيت (Montmorillonite) يا بنتونيت (Bentonite) در دو نوع بنتنيت سديم (Sodium bentonite) و بنتونيت كلسيم وجود دارد. بنتونيت سديم اندكي خاصيت قليايي دارد و به بنتونيت غربي (western bentonite) معروف است. ينتونيت كلسيم به مقدار جزئي خاصيت اسيدي دارد و به بنتونيت جنوبي (Southern benomite) مشهوراست.بنتونيت كلسيمي قالبهايي با استحكام تر بالاتر و استحكام خشك و استحكام گرم پائين تر فراهم مي سازد. تركيب شيميايي نمونه و خواص اين دو بنتونت در جدول شماره 1 آمده است.
بنتونيت غربي (Western bentonite)
در بنتونيت غربي برخي از اتم هاي آلومينيم جاري خود را به اتمهاي سديم واگذار كرده اند. اين مسئله باعث افزايش فعاليت بنتونيت و بالارفتن توانايي آن براي جذب آب مي‌گردد. بنتونيت غربي قالب هايي با استحكام خشك بالا فراهم مي كند و براي قالب هاي مورد استفاده در ريخته گري آلياژهاي آهني مزاياي ويژه اي در بردارد.
بنتونيت غربي قابليت شكل پذيري (Plaslicity) زيادي ايجاد مي كند و نگامي كه بخوبي با‌ آب و ماسه درهم آميخته شود. به مخلوط رواني و شكل گيري مناسب مي‌بخشد. ماسه قالبگيلي كه بكمك بنتونيت غربي قطبي شده اتصال پيدا كرده است دراطراف مدل بطور يكنواخت فشرده مي‌شود و قالبي با استحكام عالي فراهم‌ مي سازد.
بنتونيت غربي قادر است بواسطه جذب آب متورم شود و حجم آن سيزده برابر حجم اوليه گردد و بهمين دليل اين چسب مي‌تواند پس از كوبش و تهيه قالب يك عامل بسيار عالي ما بين دانه هاي ماسه باشد و نقش اساسي دركاهش عيوب انبساطي ماسه داشته باشد.
بنتونيت غربي قابليت دوام زيادي دارد واين خاصيت امكان استفاده مجدد آنرا در يك ماسه سيستم به دفعات زياد فراهم مي سازد.
بهنگام كاربرد بنتونيت غربي، كنترل نسبت خاك رس به آب اهميت دارد. اگر نسبت مذكور صحيح نباشد خواص مخلوط و از جمله قابليت شكل پذيري مخلوط و نيز امكان خارج سازي قطعه از قالب پس از ريخته گري، كاهش پيدا مي كند. البته اينگونه خواص با افزودن مواد ديگر قابل كنترل و بهبود است ولي بهتر‌آن است كه مقصود با انتخاب نسبت مناسب حاصل شود.
بنتونيت جنوبي
دربنتونيت جنوبي برخي از اتمهاي آلومينيم جاي خود را به اتمهاي كلسيم واگذار كرده‌اند. اين امر نيز قابليت و ظرفيت تعويض يوني خاك رس را افزايش مي دهد. بنتونيت جنوبي خاك رسي است كه بر اثر تماس با آب تورم كمتري پيدا مي كند در نتيجه افزايش حجم آن اندك است.
بنتونيت جنوبي پس از زمان مخلوط كردن كمتر، استحكام فشاري تر بيشتر فراهم مي‌كند.
استحكام فشاري خشك (Dry Compressive striength) بنتونيت جنوبي 30 تا 40 درصد كنمتر است و استحكام فشاري گرم (Hot Compressive stremgth) مخلوط تهيه شده با بنتونيت جنهوبي نيز پاوينتر است و بهمين دليل خارج سازي قطعه آسان تر است.
مخلوط ماسه اي كه با بنتونيت جنوبي تهيه شده است بسيار راحت تر از مخلوط ماسه‌اي كه با بنتونيت غربي تهيه شده است روان و جاري مي‌شود و قادر است تحت فشار كنتر تا فشردگي بسيار بالا كوبيده شود و بهمين سبب براي استفاده در قالب‌گيري مدل هاي پيچيده تر است.
جدول 10 –5:
تركيب شيميايي و خواص بنتونيت سديمي و بنتونيت كلسيمي مورد استفاده در مخلوط هاي ماسه قالبگيري.

تركيبات شيميايي
نوع بنتونيت سيليس اسيكد آلومينيم اكسيد آهن اكسيد كلسيم اكسيد منيزيم اكسيد پتاسيم اكسيد سديم تيتانيم پنتا اكسيد فسفر اتلاف بر اثرسوختن
سديم (غربي)
4/62 6/24 2/3 4/0 9/2 2/0 6/0 - - 1/6
كلسيمي (جنوبي) 4/55 4/55 7/2 9/0 5/1 4/1 - 5/0 3/0 -


حداقل دماي گداز (درجه سانتيگراد ) حداقل استحكام فشاري تر (پوندبراينچ مربع)

بنتونيت سديمي 1260 5

بنتونيت كلسيمي 1315 5/7 – 5/6

استفاده از زينتونيت جنوبي نيز به كنترل مناسب مخلوط خاك رس – آب دارد. بنتونيت جنوبي نسبت به بنتونيت غرزي نياز به آب كمتري دارد و قابليت دوام آن نيز كمتر است.
درعمل، متداول است كه مخلوطي از بنتونيت جنوبي و بنتونيت غربي همراه با هم به كاربرده شود تاخواص حاصل در حد بهينه (Optimum) باشد، همانگونه كه قبلا ذكر شد ساختار بلوري سيليس از چهاروجهي هايي تشكيل شده است كه هر گوشه آنرا يون اكسيژن اشغال كرده است، هريك از اين يون ها با دو يون +4 Si پيوند برقرار كرده اند، ساختار بلوري مونت موري لونيت بگونه اي است كه رئوس چهاروجهي ها برروي يك صفحه قرار مي گيرند. بطوري كه شش ضلعي هايي از يونهاي اكسيژن تشكيل شده است. اگر ساختمان بلوري در فضايي بزرگتر درنظر گرفته شود، صفحاتي موازي با هم بوجود آمدهاست كه فقط شامل اتم هاي اكسيژن است . در حقيقت رئوس چهاروجهي ها برروي اين صفحات موازي قرار دارد و يون‌هاي سيليسيم در فاصله اي مشخص و ما بين صفحات موازي مذكور واقع شده‌اند و هشت وجهي هاي تشكيل يافته از‌آلومينيم، اكسيژن و يونهاي OH مابين دولايه از چهاروجهي هاي مزبور قرار دارند.
از نقطه نظري تهيه مخلوط قالبگيري ، مهمترين خاصيت خاك رس تشكيل ساختمان لايه اي نازك و توانايي جذب يونهاي فلزي و آب است.لايه هاي خاك رس بسيار نازك (در حدود 15 تا 30 آنگسترون) است و بسهولت يونخهاي فلزي (Lna+ Ca++ ) را جذب مي كند و متعاقبا آب برروي اين يونها جذب مي‌شود. آب جذب شده يك ذره خاك رس رابه ديگري اتصال مي دهد و لايه هاي خاك رس از طريق آب بر روي سطوح ماسه اصلي گسترده مي‌شود و بكمك پيوندهاي قطبي (Polar) يا نيروهاي مولكولي اتصال لازم را فراهم مي سازند.
فرمول عمومي بنتونيت سديمي Nao.33(Al 1067 Mg0 0.33) Si4 O10 (oH)2 و فرمول عمومي بنتونيت كلسيمي Ca0.33 (Al1.67 Mg0.33¬) Si4 O 10 (OH)2 است.
كائوليت (Caolinite)
كائولينيت كه عموما خاك نسوز (Fire clay) ناميده مي‌شود فرمول عمومي Al2 (Si2O5) (OH)4 را دارد.
ساختار بلوري كائولينيت ازچهار وجهي هاي سيليسيم – اكسيژن و هشت وجهي هاي آلومينيم – اكسيژن – يونها OH تشكيل يافته است. اگر شكل فضايي در نظر گرفته شود كي لايه چهاروجهي بر روي يك لايه هشت وجهي قرار مي گيرد. تركيب چهاروجهي و يكي از صفات جانبي هشت وجهي با يكديگر فصل مشتركي را بوجود مي آورند و بدين ترتيب آرايش اتمها بصورت زير حاصل مي‌شود:
كائولينيت در شكل خاك نسوز يا گل آتشخوار (Fire clay) ، خاك آتش زنه يا چخماق (Flint clay) و خاك چيني (China) با فرمول عمومي 2H2 O . 2SiO3 . Al2 O3 وجود دارد و از نظر تئوري مقدار Al2 O3 3/39 درصد ومقدار آب تركيبي آن 14 درصد است. مقدار آلومينيم برخي از خاك رس ها بواسطه وجود هيدرواكسيدآلومينيم جيپسيت (Gibbsites) ، بوكسيت (Bauxites) و برخي از‌آلومينوسيليكات ها هيدارته شده ، افزايش پيدا مي كند .
كائوليت ديگر گذاري بالايي دارد اما قابليت شكل پذيري مخلوط ماسه تهيه شده با‌‌ آن كمتر است، كائولينيت استحكام گرم قالب را بهبود مي بخشد و امكان تغيير حجم آب موجود را با ندازه بيش از حدبالايي محدوده، فراهم مي سازد.
از آنجا كه ميزان استحكام گرم مخلوط تهيه شده با كائولينيت بالا است، اين خاك رس همچنين براي اطلاح تركيب دانه بندي بهنگامي كه ماسه پايه اين خاك رس همچنين براي اصلاح تركيب دانه بندي بهنگامي كه ماسه پايه توزيع گسترده مطلوب نداشته باشد، مورد استفاده قرار مي گيرد، درهر حال، كاربر كائولينيت بدليل كم بدون داوم آن محدود است. عالاوه ب آن، نياز به كائولينيت معمولاً با كنترل دقيق مخلوط ماسه ومواد و اجزاء آن مي‌تواند مرتفع شود.
ايليت (Illite)
تركيب شيمياي عمومي ايليت با فرمول Al 4 K2 (Si6 Al2) O20 (OH) 4 نمايش داده مي‌شود و بصورت كل ي با فرمول عمومي زير مشخص مي گردد؛ (OH) 4 Ky (Al 4 .Fe4 . Mg. Mg6) (Si (8 – y) . O 20 ساختمان كائولينيت بگونه اي است كه هشت وجهي ها مابين چهاروجهي قرار گرفته است و لايه هاي متناوب از سيليس، چيپسيت، سيليس موجود است.
اتمهاي تعويضي در ايليت در چهاروجهي ها واقع شده اند در حالي كه درمونت موري لوتيت درهشت وجهي ها قرار مي گيرند.

مكانيزم اتصال خاك رس
اتصال تر (Green bond)
مكانيزم اتصال خاك رس (Clay bond) از طريق تشريح وضعيت يك ذره خاك رس هيدراته شده (A hydrated clay particle) كه به آن مي سل (ءهزثممث) گفته مي شود، باين مي‌شود.نيروي بين مي سل (intermicellet force) شبكه اي درفصل مشترك كوارتز – خاك رس و خاك رس – خاك رس كه بواسطه جذب ترجيحي كاتيونها و آنونيونها برروي سطح است.
اصولا اتصال خاك رس با دانه هاي ماسهزماني امكان پذير است كه ذات خاك رس هيدارته شده باشد. در خضور مولكول هاي آب كه طبق واكنش زير تمايل دارند تا هيدروليز شوند،
H 2 O
ذرات خاك رس ترجيحا يون هاي هيدروكسيل (OH-) را جذب مي كنند. در سطح بلورخاك رس (Clay crystal) پيوندهاي ظرفيتي غير كامل ايجاد مي‌شود و ذره خاك رس -‌ آب يك ذره باردار با يك بارمنفي خواهد شد.
كائولينيت در سطح خودداري پيوندهاي ظرفيتي منفصل است كه اين امر باعث افزايش نقاط فعال بروي بلور مي‌شود. وقتي آب به يك خاك رس از نوع كائولينيت اضافه مي‌شود ، يونهاي OH- جذب مي شوند اما توسط مركز خاك رس دفع مي شوند تا جايي كه موقعيت و شرايط تعادل فراهم شود. كاتيونها موقعيتي را بخود مي گيرند كه. اين موقعيت بگونه اي است كه نيروي الكتروايستايي (Electrostatic force) تمايل دارد تا صفر شود و يك مي سل خاك رس ايجاد شود. مقدار نيروهاي دافعه بواسطه نوع كاتيونهايي چون Na+ و H+ و Ca2+ تعيين مي‌شود و تاثير تلفيقي نيروهاي جاذبه و دافعه اين تمايل را دارد كه ذره خاك رس از نظر بار الكتريكي خنثي شود. در يك ماده قالبگيري، ذرات خاك رس و ذرات كوارتز در زمينه و محيطي از‌آب انتشار يافته و گسترده شده اند، آب باعث تشكيل مي سل هاي خاك رس مي‌شود كه خنثي شده هستند و انرژي جنبشي آنها باعث مي‌شود كه بسمت يكديگر حركت كنند. در اين شرايط، يك نيروي جاذبه مابين يونها غير همنام پديد مي آيد ويك نيروي دافعه خاك كاتيونها و هسته خاك رس ظاهر مي‌شود. وقتي فاصله بين مي سل هاي خاك رس افزايش مي يابد و در نتيجه يك نيروي بين مي سل شبكه اي بوجود مي آيد.
كشش دو مي سل بسمت يكديگر باعث جهت دار شدن و آرايش يونهاي غير همنام بطرف هم مي‌شود و در نتيجه يك خاك رس دو قطبي شده تشيكل مي‌شود و حداكثر نيروي جاذبه دريك فاصله بهينه (Optimum) برابر با x وجود دارد. احتمال دارد تعداد بسياري از اينگونه دوقطبي ها در يك محيطي آب – خاك رس بوجود آيد و نظم و آرايش مناسبي بخود بگيرند و يك شبكه بهم پيوسته (A Network binding) از ذرات خاك رس هيدارته تشكيل مي‌شود.
برحسب نوع ماسه مقدار بار الكتريكي موجود بر سطح ذره متفاوت است و باي تشكيل يك دو قطبي كامل مقدار هيداته شدن خاصي مورد نياز است. بهمين دليل است كه با افزايش مقدار هيدراته شدن خاص مورد نياز است. بهمين دليل است كه با افزايش مقدار آب (تايك اندازه خاص) استحكام مخلوط ماسه پيوند يافته با خاك رس افزايش مي يابد. وقتي مقدار آب از آن حد خاص كه حدبهينه است فراتر رود. آب اضافي بداخل بطوريكه فاصله آنها بيش از اندازه x مي‌شود و نيروي مي سل شبكه‌اي كاهش مي يابد.
فصل مشترك كوراتز – خاك رس
سطح كوارتز نيز پيوندهاي ظرفيتي منفصل و منقطع دارد و درنتيجه مي سل هاي كوارتز هيدارته شده تشكيل مي‌شود. دو قطبي هاي خاك رس اطراف دانه هاي كوارتز را احصاطه مي كند و برروي سطح ماسه اتصال مي يابند. البته نيروي موجود در فصل مشترك كوارتز – خاك رس ضعيف تر از پيوند بين مي سل بين دوقطبي هاي خاك رس است.
اتصال خشك (Dry bond)
در يك ماسه خشك، استحكام با افزايش مقدار‌آب زياد مي‌شود و اين ازدياد تا يك حد خاص ادامه مي يابد اما در مورد ماسه هاي ريخته گري كه مقدار آب آنها در محدوده متعارف و معمول است تا شكل پذيري مناسب وجود داشته باشد، فاصله بين دوقطبي هاي خاك رس همواره بيشتر از مقدار بحراني (x) است زيرا‌ آب اضافي مابين فضاي بين مي سل ها قرار مي گيرد. در هر حال اگر مجموعه تلفيقي خاك رس – آب – كوارتز باندازه كافي حرارت ببيند تا آب تبخير شود، دو قطبي ها مجددا بسمت يكديگر كشيده مي شوند و كاهش حجم نيز پديد مي آيد، هر قدر مدت زمان حرارت دادن مخلوط قالبگيري طولاني تر باشد انقباض (Shrinkage) افزايش مي يابد و اين امر تا آن زمان كه فاصله ما بين دوقطبي ها به حد بحراني (x) برسد ادامه مي يابد. از اين پس ادامه حرارت دادن مخلوط قالبگيري اثر كمي بر مقدار استحكام خشك دارد زيرا فاصله رطوبت به حد بحراني رسيده است.
قالب ها و ماهيچه ها در گرمخانه هايي خشك مي شوند كه درجه حرارت آنها بدقت قابل كنترل است. دماي بالاي 30 درجه سانتيگراد نامطلوب است زيرا درجه حرارت هاي بالا تغييراتي درساختمان خاك رس پديد مي آيد. مدت زمان خشك كردن بايد حداقل و كوتاه باشد تا بالاتين اتصال خشك حاصل شود.
نشان داده شده است كه واكنش دهيدراته شدن در يك سيستم يا مجموعه كوارتز – خاك رس – آ‘ يك واكنش منظم است كه طبق رابطه زير انجام مي شود؛

L آب ز دست رفتهدر مدت زمان t، L كاهش آب بهنگامي كه واكنش مقدار دهيدارته شدن كامل است و k يك ضريب ثابت است.

سيمان ها (Cements)
سيمان بعنون يك چسب (Cements)
يك سيمان بعنوان يك چسب (Binder) براي تهيه قالب و ماهيچه مورد استفاده قرار مي گيرد. سيمدن پورتلند (Portland cement) بميزان 12 –8 درصد بهمراه 6- 4 درصد آب براي تهيه يك مخلوط ماسه قابلگيري به كار مي رود. مخلوط قابلگيري حاصل سختي بالا واستحكام زياد دارد. زيرا سيمان بوزتلند بواسطه يك واكنش گرمازا سفت مي‌شود. وقتي سيمان، آب و ماسه مخلوط مي‌شود و قابلگيري انجام مي گيرد، اندك زماني براي خودگيري و سفت شدن (Setting) سيمان لازم است و پس از آن مدل از قالب خارج مي گردد و به مخلوط قالبگيري تا 72 ساعت فرصت داده مي‌شود كه خودگيري و سفت شدن را ادامه مي دهد. هنگامي كه ريخته گيري در قالب تهيه شده با چسب سيمان انجام مي گيرد آب تبلور سيمان تبخير مي‌شود و بخار‌اب خاصل بايد بسهولت از تخلخل ماسه وهواكس هاي ايجاد شده خارج گردد زيرا در غير اينصورت عيوب ناشي از ورود بخار آب بداخل قطعه حاصل مي‌شود. قطعاتي كه با استفاده از چسب سيمان تهيه مي‌شوند بشرط آنكه دقت كافي در ساخت قالب انجام شود، ابعادي صحيح و دقيق و سطوح تمام شده نهاي صاف خواهند داشت.
ماهيچه هايي كه با ماسه سيليسي و چسب سيمان پورتلند تهيه شده اند وسطوح تمام شده نهايي صاف خواهند داشت.
ماهيچه هايي كه با ماسه سيليسي و چسب سيمان پورتلند تهيه شده اند نيز تا حدودي در قالب هاي ريخته گري قطعات چدن خاكستري، فولاد و قطعات غير آهني به كار مي روند و بخص هنگامي كه سطح نهايي خوب و دقت ابعادي قطعه مورد نظر باشد اينگونه ماهيچه هاتحت توجه است.
براي تهيه ماهيچه، ماسه سيليسي و سيمان (معمولاً 12 درصد) مخلوط مي شوند و آب كافي اضافه مي‌شود. ماهيچه ها بطريق معمول كوبيده مي شوند و سپس در دماي اطاق و ترجيحا در 27 – 21 درجه سانتيگراد بمدت 72 ساعت قرار داده مي شوند تا سخت شدن بطور كامل صورت پذيرد. تعبيه هواكش و معبر عبوربخار آب از ضروريات است.
سيماي پورتلند داراي تركيب شيميايي زير است؛
نوع تركيب درصد

3 CaO / SiO2
2Ca O/ Si O2
3 CaO/ Al2 O3
4 CaO/ Al 2 O 3/ Fe2¬ O 3 60-37
37/15
15 – 7
18 - 10

تركيبي از مجموعه فوق بهمراه اندكي اكسيد منيزيم سيمان پورتلند را تشكيل مي‌دهد. اگر سيمان با آب مخلوط شود هيدروليز مي‌شود و سپس متبلور مي‌گردد.
3 Ca/ SiO2 + 5H2 O 2 Ca O/ SiO2 / 4H2 O + Ca (OH) + 120 kcal
2CaO/ SiO2 + 4H2 O  2CaO¬/ SiO2 . 4 H2 O + 62 kcal
3 CaO/ Al2 O3 + 6 H2 O  3 CaO/¬ Al2 O3 . 6H2 O + 207 kcal

گذشته از سيمان پورتلند سيمان لاستيكي (Rubber cement) و سيمان هاي شيميايي نيز مورد توجه هستند.
سيمان لاستيكي
هنوز جزئيات اتصال و پيوند ماهيچه بكمك سيمان لاستيكي (Rubber Cement) كه از گياه بدست مي آيد بكمك يك محافظ يا نگهدارنده اصلاح سازي مي‌شود. ماسه سيليسي ابتدا با آب مخلوط مي‌شود و سپس خمير لاستيكي افزوده مي‌شود. ماهيچه در داخل جعبه كوبيده مي‌شود و سپس آن فرصت داده مي‌شود تا در دماي اتاق سخت شود. اگر يك جزء يا عامل ولكانيزه كردن (Vulcanizing) به سيمان لاستيكي اضافه شد. ماهيچه ها پخته مي شوند. ماهيچه هايي كه با استفاده ازاين چسب تهيه مي شوندو بواسطه رطوبت و آب نرم نمي شوند.
سيمان هاي شيميايي
سيمان هاي شيميايي نظير اكسي كلرايد (Oxychloride)، چسب هاي ماهيچه مودر توجهي هستند. تركيب اين نوع چسب مركب از 20 درصد وزني كلرومنيزيم و هشتاد درصد مگنزيت كلسينه شده يا اشتعال يافته مرده (D ead burned magnesite) است. در حدود 8 دصد از اين مخلوط با سيمان سيليسي مخلوط مي‌شود و آب كافي به‌آن اضافه مي گردد. ماهيچه بطريق معمول تهيه مي‌شود و به‌‌ آن فرضت داه مي‌شود كه بمدت 48 ساعتدر دماي محيط خشك شود.
سيليكات ها (Silicates)
چسب هاي سيليكاتي بطورگستردهاي در فرآيند قالبگيري وتهيه ماهيجه مصرف مي شوند. سيليكات سديم (Sodium sitcate) و سيليكات اتيل (Ethy1 silicate) از مهمترين انواع اينگونه چسب ها هستند. از دمش گاز C O2 براي سخت شدن در اين چسب ها استفاده مي كنند كه بيش از اين به آن نمي پردازيم.
فوران (Furan)
فوران يك واژه عمومي است كه نمايانگر ساختمان اصلي يك گروه از تركيبا شيمياي است. ساختار فوران را مي توان بصورت زير نشان داد.
از اين ساختار پايه تركيبات ديگري كه بعنوان چسب در تهيه مخلوط قالبگيري به كار مي رود، فراهم مي‌شود.
فورفورال (FurFural)
فورفورال از تعداد زيادي از محصولات سلولزي تهيه مي‌شود. يك روش توليد تجارتي از طريق تقطير چوب ذرت و پوست جوهمراه با اسيد سولفوريك رقيق است. ساختار شيميايي فورفورال چنين است:

الكل فورفوريل (F urfuryl alcohol)
اين ماده بعنون ساده ماده پايه در چسب هاي فوران محسوب مي‌شود. الكل فورفوريل از فورفورال تهيه مي‌شود و ساختار آن بدين شكل است.
الكل فورفوريل بصورت مايع سيال وجود دارد و اگر اسيد مناسب به اضافه شود پليمريزه مي‌شود. پليمريزاسيون از نوع تراكمي است و محصول جنبي دارد. واكنش گرما زا است و درجعبه گرم فرآيند تسريع مي‌شود.حرارت و گرماي جعبه گرم واكنش را سرعت مي بخشد و حرارت ناشي از واكنش به لايه تا بخش هاي مركزي، پليمريزا سيون را تسريع مي كند.
ساختار حاصل خطي است وچسب حاصل مومسان دما است و بهمين سبب استحكام بالا نيست اما اگر مقدار را سيدكافي باشد زنجيره باشد زنجيرها بيديگر اتصال پيدا مي كنند و يك ساختمان سه بعدي مشبك حاصل مي‌شود و استحكام بالا مي رود.
مشكلي كه در رابطه با استفاده از چسبهاي خودگير ما وجود دارد آن است كه براي عمليات اجرايي به صفحه مدلي احتياج است كه بتوان آنرا گرم نمود و نيز به گرمخانه اي كه با استفاده از آن عمليات اصلاح سازي انجام گيرد، نياز است. بنابراين براي توليد قطعات بزرگ ايجاد بزرگ ايجاد امكانات اجرايي دشوار است. بنابراين براي توليد قطعات بزرگ ايجاد امكانات اجرايي به صفحه مدلي احتياج است كه بتوان آنرا گرم نمود و نيز به گرمخانه‌اي كه با استفاده از آن عمليات اصلاح سازي انجام گيرد، نياز است. بنابراين براي توليد قطعات بزرگ ايجاد امكانات اجرايي دشوار است و بهمين سبب قالبگيري پوسته اي تا حدودي براي توليد قطعات ريختگي كوچك محدود شده است.
چسب هاي صمغي (Resin binders) كه مي توانند با نگهداري درهوا بسهولت سخت شوند توسعه يافته اند وكاربرد مفيدي درتوليد قالبهاي بزرگ و ماهيچه بمنظور ريخته گري فلزات آهني داشته اند. درمورد اينگونه چسبها نيز شبيه روش چسب سيليكات سديم، مخلوط قابلگيري بداخل جعبه ماهيچه ريخته‌ مي‌شود و پس از كوبش و آماده كردن ماهيچه ، سخت شدن در شرايط عادي محيط صورت مي پذيرد. بدين ترتيب درفرآيند اجرائي، خشك كردن درگرمخانه خذف شده است و در هزينه ها صرفه جويي قابل توجهي حاصل مي‌شود. استحكام ماهيچه هايي كه خودگيري و سفت شدن را بخودي خود درهوا انجام مي دهند با استحكام ماهيچه‌هاي متعارف مقايسه است، در هر حال، چسب هايي كه بدون استفاده ازگرمخانه يا كوره، واكنش خودگيري و سفت شدن را انجام مي دهند نسبتا گران هستند.
فرآيند اصلاح سازي (Cold – curing process)
ماهيچه هايي كه طي فرآيند توليد در جعبه ماهيچه تهيه مي شوند و سپس درهوا قرار داده مي شوند تا بدون هيچگونه عمليات اضافي بخودگيري و سفت شدن (Setting) دست يابند از مخلوطي مركب از ماسه سيليس و گروهي از صمغ ها تهيه مي شوند. اينگونه صمغ ها بر اثر واكنش با اسيدها پليمرهايي مشبك تشكيل مي دهند. چنين صمغ هايي از اختلاط اوره (Urea)، فرم بفرمول (C4 H 3 O - CH2 OH) با نسب هاي متفاوت، ساخته مي شوند. تهيه صمغ ازمخلوط مذكور نه فقط بدلايل اقتصادي انجام مي شد بلكه علت ديگر آن است كه اگر الكل فورفوريل بتهايي مورد استفاده قرار گيرد، پيوند ضعيفي تشكيل مي دهد. يك اسيد قوي مثل اسيد فسفليك براي افزايش سرعت اصلاح سازي و خودگيري ماهيچه به كار مي‌رود.
تجربيات نشان داده است كه وجوه اوره باعث ايجاد تخلخل هاي ميله اي (‍‍Pinhole poresity) در قطعات فولادي مي‌شود و بهمين سبب اوره از تركيب اينگونه چسب ها در فرآيندهاي اصلاح سازي سرد و نيز چسب بدون پخت ( NO – baking binder) حذف شده است و از مخلوطي مركب از الكل فورفوريل پليمر شده و 15 پارافرم آلدئيد (Paraformaldhyde) استفاده مي‌شود.
اسيد بعنوان تسريع كننده (C atalyst) در مخلوط به كار مي رود و در برخي از موارد اسيد تولوئن سولفونيك (Toluene sulphoneic acid) نيز استفاده مي‌شود. تسريع كننده كه سخت كننده (Hardner) ناميده مي شود، بطور معمول اسيد فسفوريك (Phosphoric acid) است. يك مخلوط نمونه از ماسه سيليسي، 3 درصد چسب و تسريع كننده اي باندازه 30 تا 40 درصد وزني چسب تهيه مي‌شود. زمان خودگيري ماهيچه به مقدار تسريع كننده و درجه حرارت ماسه بستگي دارد. اگر مقدار تسريع كننده زياد شود، استحكام درمراحل اول زياد است اما استحكام نهايي چندان بالا نيست درحالي كه اگر مقدار تسريع كننده كم شود در مراحل ابتايي استحكام خيلي پائين است ولي با گذشت زمان بشدت افزايش پيدا مي كند بطوري كه استحكام خيلي پائين است ولي با گذشت زمان بشدت افزايش پيدا مي كند بطوري كه استحكام نهايي بسيار بالا است. انتخاب اينكه آيا سرعت خودگيري و سفت شدن بالا (درصد تسريع كننده زياد) مورد نظر است و يا آنكه استحكام نهايي زياد (درصد تسريع كننده زياد) مورد توجه است با كارگاه قالبگيري و ريخته گري است.
درجه حرارت ماسه نيز برسرعت خودگيري و زمان سفت شدن تا حدنهايي اثر دارد. با افزايش درجه حرارت ماسه زمان سفت شدن و كسب سختي نهايي كاهش مي يابد.
تهيه مخلوط ماسه براي تهيه ماهيچه بدين طريق انجام مي‌شود كه ابتدا ماسه سيليسي تميز بدان بداخل مخلوط كن ريخته مي‌شود و سپس تسريع كننده اضافه مي‌شود. همزدن مخلوط بخودبي صورت مي گيرد تا تسريع كننده بخوبي برروي سطوخ ذرات ماسه توزيع و گسترده شود. درمرحله آخر صمغ (چسب) اضافه مي‌شود، مخلوط كردن بسرعت انجام مي گيرد ومخلوط آماده سريعا براي استفاده در قالبگيري يا ماهيچه سازي به كار مي رود.
يكي از مهمترين چسب هايي كه در روش جعبه سرد به كار مي رد الكل فورفوريل است. در اين فرآيند نيازي به پخت يا حرارت دادن نيست و عمليات تحت عنوان چسب هايي بدون پخت (No – bake binder) صورت مي‌پذيرد.
اسيدهايي كه در رورش جعبه سرد به كار مي روند عمدتا بدين قرار هستند؛
الف) اسيد فسفريك (‍P O4 H3)
اين ايسد بطور معمول در فرآيند اصلاح سازي سرد به كار مي رود اما از طرفي امكام جذب فسفر توسط فلز ريختگي وجود دارد و تشكيل فسفاتها از مخلوط قالبگريي نيز محتمل است.
ب ) اسيد تولوئن سولفونيك (‍ ‍‍Para – Toleuene sulfonec acid )
ساختار ايند اسيند بشكل زير است؛
CH 3 SO 3 H
توانايي بيشتر اين اسيد درانجام واكنش مقدار لازم را كاهش مي دهد،
ج)‌اسيد بنزوسولفونيك (Benzene sulfoic acid)
قوي ترين اسيد مصرفي اسيد بنزوسولفونيك است . هنگامي كه ماسه مصرف شده باشد يا حالت قليايي داشت باشد از اين اسيد مصرف مي‌شود.

 


خرید آنلاین


سایر محصولات

ريخته‌گری در قالبهای دائمی و ريخته‌گری در قالبهای ریژه به روش ثقلی


تحقیق در مورد ريخته‌گری در قالبهای دائمی      در این تحقیق بصورت جامع به ريخته‌گری در قالبهای دائمی، پرداخته شده استدر ادامه به بخش های از این تحقیق می پردازیم : مقدمه

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ريخته گری، اصول و انواع روش های آن و عیوب ريخته گری در 176 اسلاید


        ريخته‌گری (به انگلیسی: Casting) فن شکل‌دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب، ریختن مذاب

ادامه مطلب  
تحقیق ريخته گری دوغابی


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، ريخته گری دوغابیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :ريخته گری دوغابینزدیک 150 سال است که تکنیک شکل دهی قطعات سرامیکی از طریق ریختن دوغاب در یک قالب متخلخل انجام میشود. در ابتدا هنوز نقش روان کنندگی املاح سدیم مشخ

ادامه مطلب  
ريخته گری فشار پایین در قالب های دائمی


تحقیق در مورد ريخته گری فشار پایین در قالب های دائمی       در این تحقیق بصورت جامع به ريخته گری فشار پایین در قالب های دائمی، پرداخته شده استدر ادامه به بخش های از این تحقیق می پردازیم :ريخته‌گری ف

ادامه مطلب  
تحقیق جامع پیرامون ريخته گری و تاریخچه آن


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، تحقیق جامع پیرامون ريخته گری و تاریخچه آنبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :خلاصه و چكیدههمان طور كه می دانیم عموما ً قطعات ريخته گری به صورت سفارشی از مشتریان به كارگاههای ريخته گری پیشنهاد م

ادامه مطلب  
عیوب قطعات ريخته شده به روش گریز از مرکز


تحقیق در مورد عیوب قطعات ريخته شده به روش گریز از مرکز      در این تحقیق بصورت جامع به عیوب قطعات ريخته شده به روش گریز از مرکز، پرداخته شده استدر ادامه به بخش های از این تحقیق می پردازیم : در ريخته&zwnj

ادامه مطلب  
ريخته گری و متالوژی پودر


فرمت ورد116 صفحه با تصاویر سیاه سفید ريخته گری و متالوژی پودر: مقدمه: ريخته گری در اشكال مختلف آن یكی از مهمترین فرایندهای شكل دهی فلزات می باشد. گرچه روش ريخته گری ماسه ای یك فرایند متنوع بوده و قادر به تولید ريخته با اشكال پیچیده از محدو

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت فصل ششم ريخته گری 1 (فرآیندهای ريخته گری)


6-1- ريخته گری در قالب های ماسه ای6-1-1- ريخته گری در ماسه تر 6-1-1-1- وسایل لازم در قالب گیری دستی6-1-1-2-  روشهای قالب گیری دستی6-1-1-2-1- قالب گیری با مدل دوتکه6-1-1-2-2- قالب گیری سه درجه ای6-1-1-2-3- قالب گیری

ادامه مطلب  
ريخته گری گریز از مرکز


 تحقیق در مورد ريخته گری گریز از مرکز      در این تحقیق بصورت جامع به ريخته گری گریز از مرکز، پرداخته شده استدر ادامه به بخش های از این تحقیق می پردازیم :ريخته‌گری گریز از مرکز طرح استفاده از نیروی گریز از مرکز در اب

ادامه مطلب  
پاورپوینت-ريخته گری گریز از مرکز- در 33اسلاید-powerpoin-ppt


­­اساساً دو نوع ريخته گری گریز از مرکز وجود دارد .گریز افقی که حول محور افقی خود میچرخد و گریز عمودی که حول محور عمودی خود میچرخد .از ماشین ريخته  گریز از مرکز افقی عموماً برای تولید لوله، تیوپ، بوش، غلاف ه

ادامه مطلب  
logo-samandehi