تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
تحقيق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي


تحقيق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي تصویری از اين تحقيقفرمت : PDFتعداد صفحات : 21 

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) روش پايان نامه نویسی


 با سلام
فايل روش پايان نامه نویسی یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلايد می باشد اين PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ اين فايل داراي طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاين پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلايد ها بسیار ساده و قابل درک براي شما می باشد، ما عالی بودن اين فايل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلايد ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فايل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
اجزاي تشكیل دهنده فصل اول درپايان نامه مقدمه
بیان مسأله (تعریف

ادامه مطلب  
تحقيق ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي و ﭘﺮﺗﻮﭘﺰﺷکی


تحقيق ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي و ﭘﺮﺗﻮﭘﺰﺷکیتصویری از اين تحقيقفرمت : PDFتعداد صفحات : 13 

ادامه مطلب  
انرژِی هسته اي


تعداد صفحات: 73نوع فايل: ورد چکیدهاﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ اي از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ اي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻣﻞ آب، ﺧﺎك، ﻫﻮا و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا ﮔﺎز ﻫﺎی سمی ﻣﺘﺼﺎﻋـﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎﯾﺶ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﻻﯾﻞ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ اي بخصوص در تولید برق را ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:  اﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ب ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. ج ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﺪارد. کلیدواژه: انرژی هسته اي، اقتصادی، منابع فسیلی، نیروگاه اتمی، پسماند

ادامه مطلب  
راههاي مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق


145صپژوهش و تحقيق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریكه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه اي تكوین و توسعه پیدا می كند ، كه نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، براي آن را تدارم دیده باشد . از آنجا كه حقیقت جویی و كنجكاوی در نهاد تك تك نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي توصیفی محسوب می گردد و هدف اين پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهكارهاي مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه تحقيق در بین دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايی می باشد . جامعه پژوهش در اين تحقيق دانش‌آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايی ، آموزگاران پايه چهارم و پنجم ابتدايی و مدیران مدارس ابتدايی می باشند . كه در مد

ادامه مطلب  
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


132 صفحه     خداوند براي هدايت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ايجاد کند.هدف از اين گردآوری اشاره به تاثیر قرآن و حدیث، که هر دو در هدايت بشر نقش به سزايی دارند، است. براي اين منظور ما در اين تحقيق به ترتیب زندگانی و تاثرات هشت تن از شاعران بزرگ را دنبال کردیم و براي اين که تاثر هر نویسنده و سخنور را بهتر ردیابی کنیم از زندگانی آن شاعر و نویسنده به اجمال سخن گفتیم و میزان اشتغال وی به علوم قرآنی از جمله تفسیر کتاب مجید و احادیث رسول اکرم و اخبار معصومین را تا حد ممکن یادآوری کردیم. در اين تحقيق با توجه به پرسشنامه اي که تهیه گردید و در اختیار چهل نفر از دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی مدرسه آرمینه مصلی نژاد قرار گرفت، ما به

ادامه مطلب  
پايان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


  فرمت فايل : WORD ( قابل ویرايش ) تعداد صفحات:150 فهرست مطالبپیشگفتار......................................................ا-بمقدمه........................................................ب-جچکیده.........................................................ج-دفصل اول: كلیات تحقيقمقدمه ................................................................1بیان مسئله.............................................................2اهداف تحقيق...........................................................2اهمیت تحقيق...........................................................2سئوالات تحقيق.......................................................3-2فرضیه ها................................................................3كلید واژه ها.........

ادامه مطلب  
دانلود پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی


پروژه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی پژوهش کامل در حوزه زبان و ادبیات فارسی می باشد و در 5 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمايید.پروژه بصورت فايل قابل ویرايش ورد(WORD) در 121 صفحه براي رشته هاي زبان و ادبیات فارسی در پايین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شايسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پايان ویرايش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ، لینک دانلود نمايش داده می شود، علاوه بر آن لینک فايل مربوطه به ايمیل شما نیز ارسال می گردد.پیشگفتارقرآن مجید کتاب دینی ماست و معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پ

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك


      دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك فهرست مطالب عنوانصفحهپیشگفتار بفهرست مطالب دفهرست اشكال حفهرست ضمائم چكیده طیفصل اول - كلیات 1مقدمه 2تعریف موضوع تحقيق 3اهمیت و ارزش تحقيق 4اهداف تحقيق 5كاربرد نتايج تحقيق 6سوالات اساسی تحقيق 7روش تحقيق8تعریف واژه ها 8خلاصه 10مباحث فصول بعدی 10فصل دوم - ادبیات موضوع 11مقدمه 12بخش یك - مباحث نظری13سیستم 13خرید 14اهداف بخش خرید 14اصول و موازین پنجگانه خرید 15وظايف و مسئولیت هاي بخش خرید 16ارتباط بخش خرید با بخشهاي دیگر 17فرآیند یا مراحل خرید خارجی 18انبار 19عنوان صفحهانواع انبارها 19جايگاه انبار 20اهداف و وظايف انبارها20انواع موجودیهاي انبارها 20انبارداری 21سیستم انبارداری و مزیتهاي آن 21وظايف انبا

ادامه مطلب  
تحقيق جامع در مورد ارتباط بین سود و قیمت سهام


  فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول11-1- مقدمه12-1- تعریف موضوع23-1- اهمیت تحقيق34-1- هدف و علت انتخاب موضوع35-1- سوابق مربوط46-1- فرضیات تحقيق57-1- قلمرو مكانی تحقيق58-1- قلمرو زمانی تحقيق59-1- روش تحقيق510-1- ساختار تحقيق5فصل دوم71-2- مقدمه72-2- كلیات73-2- بازار سرمايه در ايران84-2- مزاياي وجود بورس اواق بهادار91- از دیدگاه كلان92- از دیدگاه شركتهاي پذیرفته شده در بورس93- از نظر سرمايه گذاران95-2- سودمندی در پیش بینی معیاری براي ارزیابی اطلاعات106-2- استفاده كنندگان صورتهاي مالی117-2- هدفهاي گزارشگری مالی128-2- انتخاب نظریه سود139-2- استدلال انتخاب نظریه سود1410-2- مكاتب فكری پیرامون اندازه گیری سود1511-2- سود تحققی و سود غیر تحققی1612-2- فوايد سود براي سرمايه گذاران2013-2- حلقه هاي ارتباطی سود و قیمت سهام2114-2- تحلی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi